Overzicht Actueel

Boete van 9000 euro voor juridische nieuwswebsite

Boete9000euro_Juridische_Nieuwsbrief

Een juridische nieuwswebsite heeft een boete van €9000,- opgelegd gekregen door de Roemeense privacy toezichthouder. Wanneer je een account aanmaakte op de website, werd een niet-aangevinkt vakje weergegeven met de tekst:

“Ik wil geen ‘persoonlijke update’ ontvangen, die dagelijks gratis per e-mail wordt verzonden door avocatnet.ro”.

De Roemeense toezichthouder oordeelde dat het gebruik van zo’n opt-out niet onder een ‘ondubbelzinnige wilsuiting’ valt, en hiermee geen geldige toestemming verkregen kon worden. Daarnaast konden zij ook niet aantonen dat zij toestemming hadden verkregen, wat indruist tegen de accountability beginselen van de AVG. De website verweerde zich nog door te stellen dat zij op basis van de uitvoering van een overeenkomst de mailing verstuurde, maar de toezichthouder oordeelde dat deze grondslag hier niet geschikt.

Bron: Dataprotection.ro