Overzicht Actueel

ACM beboet Lecturama voor telefonische incassomachtiging

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft een forse boete opgelegd aan hobbyspecialist Lecturama vanwege oneerlijke handelspraktijken. Want, zo zegt de toezichthouder (onder andere), het vragen van een machtiging tot automatische incasso bij cold calling is in strijd met de geldende professionele standaard, en dat levert een oneerlijke handelspraktijk op. De professionele standaard waaraan ACM refereert zijn de rules & regulations van betalingsbedrijf Currence.

Dat het volgens de voorwaarden van Currence verboden is om bij cold calling een machtiging tot automatische incasso te vragen, is niets nieuws. Dat de ACM overtreding daarvan beboet, wel.

Overtreder Lecturama

Lecturama is een aanbieder van hobby- en verzamelpakketen die tot september 2013 een groot aantal consumenten heeft benaderd via telemarketing. Naast het ongevraagd versturen en factureren van vervolgpakketten en de gebrekkig gegeven (product)informatie, constateerde de ACM dat ten onrechte telefonisch om een machtiging tot automatische incasso werd gevraagd. De ACM is in 2012 een onderzoek gestart naar Lecturama naar aanleiding van klachten van consumenten. Er is een totale boete van EUR 745.000 opgelegd aan Lecturama en EUR 300.000 aan de feitelijk leidinggevende van Lecturama (in privé) wegens overtreding van diverse consumentenregels.

De voorwaarden van Currence

Currence, eigenaar van het betalingsproduct Incasso/Machtigen, had voorheen in haar rules & regulations staan dat niet om een machtiging tot automatische incasso gevraagd mag worden in een ongevraagd telefoontje met een prospect (cold calling). Banken dienen zich aan de voorwaarden van Currence te houden en leggen dit verbod op hun beurt op aan hun klanten: bedrijven à la Lecturama.

Ingeval van klachten van consumenten kan Currence de betrokken bank verzoeken corrigerend op te treden richting het overtredende bedrijf. Als een bank hieraan geen gevolg geeft, kan de bank op basis van de rules & regulations worden beboet door Currence.

De achterdeur: Wet oneerlijke handelspraktijken

De ACM kan niet handhavend optreden tegen overtredingen van de rules & regulations van Currence. De ACM mag een overtreding van de Wet oneerlijke handelspraktijken wel beboeten, want dat is consumentenwetgeving. Er kan (onder andere) sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk indien sprake is van strijd met de vereisten van professionele toewijding. Ik hoor je denken: wat zijn de vereisten van professionele toewijding? Dat wordt per geval vastgesteld aan de hand van de concrete omstandigheden van dat geval. De ACM is van mening dat in het geval van machtigingen tot automatische incasso’s, de rules & regulations van Currence invulling geven aan de vereisten van professionele toewijding.

Én dat maakt de cirkel rond…

De ACM maakte uit de instructies en scripts van Lecturama op dat zij haar callcenters heeft geïnstrueerd klanten te werven mét een machtiging voor automatische incasso zónder daarbij onderscheid te maken tussen warme en koude gesprekken. Het niet naleven van de voorwaarden van Currence, door consumenten toch te benaderen voor het afgeven van een telefonische machtiging voor automatische incasso, is in strijd met het vereiste van professionele toewijding. Lecturama heeft zich dus schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken.

Via de achterdeur van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken is de ACM dan ook bevoegd deze samenloop te beboeten, want er is sprake van een overtreding van consumentenwetgeving.

SEPA

Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso zijn inmiddels vervangen door producten die voldoen aan de regels voor de Single Euro Payments Area (SEPA). Sinds de invoering van dit nieuwe betalingsverkeersysteem vorig jaar augustus, kan een machtiging tot automatische incasso helemaal niet meer telefonisch gegeven worden. Alleen schriftelijke of elektronische machtigingen zijn nog toegestaan. De DDMA Commissie Telemarketing heeft eerder haar visie over SEPA uiteengezet in het artikel: Telefonische incassomachtiging vervalt per 1 augustus

Lees hier het besluit van de ACM.