Europees Parlement stemt voor nieuwe privacywet

STRAATSBURG-VLAGGEN

Woensdag 12 maart, op de 25e verjaardag van het internet, heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe privacy verordening, voorgesteld door haar sub-commissie voor Burgerlijke Vrijheden en Justitie. Het voorstel is aangenomen met 621 stemmen vóór, 10 tegen en 22 onthoudingen. Daarmee is net voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei een klap gegeven op de hervormingen van de privacywetgeving, die in 2010 door de Europese Commissie zijn ingezet.

Verdere onderhandelingen noodzakelijk

Dit betekent niet dat we morgen met nieuwe regels te maken krijgen. Het betekent wel dat het nieuwe Europese Parlement na de verkiezingen verder moet  onderhandelen over het document dat nu is aangenomen en niet het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Er is namelijk nog één Europees gremium dat akkoord moet gaan: de Europese Raad van Ministers. Hierin zijn de vakministers van alle lidstaten vertegenwoordigd (bij ons is dat staatssecretaris Teeven). Ook dit gremium onderhandelt al lange tijd over het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie, maar heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Pas als zij overeenstemming hebben bereikt over de tekst, gaan zij onderhandelen met het parlement over de hervormingen in een zogenaamde triloog.

Transparantie en controle essentieel bij marketing

Waar het Parlement in het begin voorstander was van een een opt-in voor alle dataverzameling voor marketingdoeleinden en (online) profileren, is dit in het huidige voorstel van de baan. Hiertegenover stelt het parlement strenge eisen aan transparantie. Met andere woorden: iemand moet weten dat zijn gegevens verzameld worden voor marketing en profileren en moet dit eenvoudig kunnen tegengaan.

Dit is iets dat het bedrijfsleven fel bepleit heeft. Het adverterend bedrijfsleven is voor transparantie en keuze, maar wil wel graag een bepaalde armslag om potentiële klanten te benaderen – iets wat DDMA telkens heeft benadrukt. Opt-out toegang tot data is van groot belang voor nieuwe markttoetreders en het MKB. Zij verwerken persoonsgegevens om hun producten via direct- en online marketing onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Hierdoor kunnen ze concurreren met bestaande aanbieders die al een grote klantdatabase hebben. Bovendien heeft de cookiewet aangetoond dat expliciete toestemming ook nadelig is voor gebruiksvriendelijkheid van internetdiensten.

Zorgpunten blijven

Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn er nog steeds punten van zorg. Toestemming moet expliciet gegeven worden. Wat betekent dit voor de cookies? Ook moeten bedrijven hoge nalevingskosten maken door een verplichting om alles te documenteren en om een privacy officer aan te stellen. Aan het bedrijfsleven de schone taak om na de verkiezingen ervoor te zorgen dat ook hier een balans wordt gevonden tussen privacybescherming, gebruiksvriendelijkheid en business.

Juridisch loket – dossier Privacy Europa

Voor meer informatie over de Europese privacy verordening verwijzen wij je graag naar ons juridisch loket – dossier Privacy Europa

Hier horen buttons van verschillende sociale media te staan. Je ziet deze niet omdat je hebt aangegeven geen cookies te accepteren. Klik hier om cookies toe te staan voor deze website
Over de auteur

Jitty van Doodewaerd is compliance officer bij DDMA. In deze functie helpt zij onze leden voldoen aan de geldende reclamewet- en regelgeving. Ook is ze betrokken bij verschillende belangenbehartigingstrajecten, lid van de Legal Affairs Committee van de Federation for European Direct and Interactive Marketing (FEDMA) en neemt deel aan het OPT (overleg Post en Telecom economische zaken) en de Privacy Commissie van VNO-NCW. Jitty is voor één dag per week in Brussel gedetacheerd waardoor DDMA nog nauwer is betrokken bij de internationale belangenbehartiging voor dialoogmarketing

meer over deze auteur >

Schrijf een reactie

Er zijn nog geen reacties

Houdt mij via email op de hoogte van nieuwe reacties.

Houdt mij via email op de hoogte van nieuwe reacties.