Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, toegevoegd aan line-up DDMA Privacydebat

Jacob Kohnstamm

De line-up van het DDMA-debat `Het nieuwe privacy: doe er je voordeel mee’ op dinsdag 28 januari (Europese Dag van de Privacy) is nu nog verder uitgebreid! Naast onder andere Bart Combeé (directeur Consumentenbond) en Bart de Liefde (Tweede Kamerlid VVD), is ook Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, aanwezig om de visie van de toezichthouder toe te lichten. Lees verder »

PI.lab en Ministerie van EZ organiseren industrie-consultatie: Privacy-vriendelijk Innoveren

pi220x148

Op dinsdag 4 februari vindt bij VNO-NCW een industrie-consultatie in het kader van het Actieplan Privacy plaats. De titel van deze bijeenkomst luidt ‘Privacy-vriendelijk Innoveren, Breng vertrouwen in de markt’ en wordt uitgevoerd door het PI.lab in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Lees verder »

Consumentenbond reageert op stelling: Moeten we data gaan zien als bezit van de consument?

bart combee

Is het in een tijd waarin iedereen zijn ‘hebben en houden’ op social media publiceert nog wel reëel om privacy te garanderen? Of moeten we datahandel als een gegeven beschouwen en er een flinke prijs aan hangen? Op dinsdag 28 januari, Europese Dag van de Privacy, debatteren politici en bedrijfsleven over de vraag wat privacy ons waard is. Lees verder »

DDMA blog: “Kerstcadeau per drone: is dit toekomstmuziek?”

drone

De dag voor kerstochtend besluit ik om nog gauw wat cadeaus online te bestellen. Het worden een paar nieuwe schoenen (ik beschik nog niet over een 3D schoenprinter), een nieuwe controller voor de Xbox Four 870 en een Wifi-aangestuurde badeend. Via de door een stem aangestuurde computer kan de bestelling worden geplaatst. Binnen 30 minuten heb ik de cadeaus in huis. Bezorgd door een aantal drones (soort kleine helikopters).  Lees verder »

Justitie publiceert nieuwe gedragscode promotionele kansspelen

Win

Het Ministerie van Justitie publiceerde 2 december de nieuwe gedragscode promotionele kansspelen op haar website. De Code treedt 1 januari 2014 in werking. Al eerder leverde DDMA commentaar op de conceptversie. DDMA had grote moeite met de bepaling dat promotionele kansspelen niet georganiseerd mogen worden om persoonsgegevens te verzamelen of inkomsten te genereren. Een contradictio in terminis, want promotie is altijd gericht op het vergroten van de afzetmarkt, en klantkennis is hierbij onontbeerlijk.

Lees verder »

‘Verzamelen data is niet slecht voor consument’

Forum VNONCW

Onder druk van organisaties als Bits of Freedom dreigt privacyregelgeving zo streng te worden dat bedrijven geen extra service meer kunnen verlenen op internet. Het verzamelen van persoonlijke gegevens levert veel voordeel op ook voor internetgebruikers, aldus collega Jitty van Doodewaerd in een interview voor opinieblad Forum van VNO-NCW. Lees verder »

Privacy Waarborg wordt uitgebreid

PW

Op dinsdag 19 november vond in Loetje aan ’t IJ de DDMA Algemene Ledenvergadering plaats. Een belangrijk moment, omdat het bestuur een voorstel tot inhoudelijke en procedurele uitbreiding van het Privacy Waarborg voorlegde. Niet alleen stemde de ledenvergadering in met het toevoegen van een extra securitydeel, ook wordt het Privacy Waarborg uitgebreid met onder andere de introductie van compliance partners en een business-to-business klachtenregeling. Lees verder »

|

DDMA-voorzitter neemt stelling in privacydebat

Baliefoto1

DDMA voorzitter Henry Meijdam gaf 26 november j.l. een vlammend betoog voor verantwoord datagebruik door het bedrijfsleven. Meijdam stelde tijdens het privacydebat van Adformatie in de Amsterdamse Balie dat profilering leidt tot betere omgang met klanten en minder verspilling bij bedrijven. Wat bedrijven doen met data van consumenten moet transparant zijn en goed bekend bij gebruikers. Lees verder »

DDMA in debat over privacy

privacy

DDMA voorzitter Henry Meijdam debatteert op 26 november a.s. in de Amsterdamse Balie over privacy. Door de recente onthullingen over Amerikaanse spionagepraktijken staan (big) data en profileren onder maatschappelijke druk. Maar er zitten ook positieve kanten aan. Zo levert het de consument, het bedrijfsleven en de overheid veiligheid en geld op. Meijdam gaat in gesprek met onder meer Sharon Gesthuizen (SP), Peter Olsthoorn (journalist) over de vraag: ‘Wat is privacy mij waard?’.  Lees verder »