Branchevereniging voor dialoogmarketing

|

Wetsvoorstel meldplicht datalekken naar Kamer

datalek

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie publiceerde vorige week een voorstel om een meldplicht datalekken op te nemen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien er bij een organisatie een datalek heeft plaatsgevonden, waarbij de gegevens van mensen zijn gecompromitteerd op een manier dat zij hier gevolgen van kunnen ondervinden, moeten organisaties dit melden aan de toezichthouder en de mensen in hun bestand. Lees verder »

Schrijf je nu in voor de iLounge ‘Big data, big brother, big business’ (26 juni)

Data Wave 150

Big data is hot, maar gaat het ook de (marketing)wereld veranderen? En is de toenemende angst onder consumenten over de bescherming van hun privacygegevens terecht? Door veranderende wet- en regelgeving, social media en het gebruik van big data om gebeurtenissen mee te voorspellen, is het voor marketeers uitdagend om te bepalen op welke wijze zij moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Lees verder »

EU Privacy Verordening heeft negatieve impact groei Nederlands bedrijfsleven

EU_website_120

Europa beslist op dit moment over nieuwe privacyregels. De voorstellen van het Europees Parlement zullen de balans van veel bedrijven negatief beïnvloeden. Dit voorspellen de bezoekers van de DDMA voorlichtingsbijeenkomst over de Europese Privacy Verordening op 23 mei jongstleden. Driekwart vreest dat hun Return on Investment (ROI) en totale omzet dalen, als marketing en profileren straks alleen nog maar mogen op basis van voorafgaande toestemming. Bij ruim 70% van de aanwezigen staat de verordening dan ook hoog op de managementagenda. Lees verder »

Privacy, kunnen we het betalen?

Eu_website

Europa werkt aan nieuwe privacyregels. De Engelse overheid becijferde dat het Engelse bedrijfsleven tussen de 100 en 360 miljoen pond kwijt zal zijn om de voorgestelde regels te implementeren. De gevolgen voor de handel zijn niet meegenomen. Deze effecten worden deels berekend in een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Zij voorspellen een daling van de grensoverschrijdende handel omdat de concurrentiepositie van Europa verslechtert. Terwijl de economische groei die de Europese Commissie voorspelt voor 2014 nu juist deels is gebaseerd op toenemende internationale handel door een handelsverdrag met de VS. Lees verder »

Voorlichting EU privacy verordening – Wat Europa nu bedenkt, wordt straks de realiteit!

Eu_website

Europa werkt aan nieuwe privacyregels. Met het actuele gesteggel over de cookiewetgeving, is voor iedereen duidelijk hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium invloed uit te oefenen op nieuwe regels. Wat Europa nu bedenkt, wordt straks de realiteit! En de wijzigingen zijn ingrijpend voor de marketingbranche en dus van toepassing op uw dagelijkse werkzaamheden! Om de branche te informeren over de ontwikkelingen organiseert DDMA op 23 mei een voorlichtingsbijeenkomst EU privacy verordening.  Lees verder »

Hoe privacy de marketingagenda gaat bepalen

EU_website_110

Nog maar net bekomen van de cookiediscussie, staat er alweer nieuwe wetgeving voor de deur. Wetgeving die straks voor álle marketing en profilering gaat gelden. Het beschermen van de privacy van uw klanten gaat hoe dan ook een hoofdrol spelen in uw activiteiten. Tijdschrift voor Marketing besteedde in haar laatste editie uitgebreid aandacht op de nieuwe werkelijkheid. Een artikel dat wij u van harte aanraden om te lezen.  Lees verder »

DDMA Privacy Autoriteit presenteert jaarverslag 2012

PW_150

2012 was een bewogen jaar voor de dialoogmarketingsector. Vooral privacy is maatschappelijk zeer relevant en politici spelen hierop in. De private sector moet op een verantwoorde manier omgaan met (klant)data. Reden voor DDMA om in 2012 en 2013 het DDMA Privacy Waarborg tot prioriteit van de vereniging te benoemen. In het jaarverslag van 2012 geeft de Privacy Autoriteit een overzicht van haar werkzaamheden in 2012 en de ambities voor 2013. Er wordt vooral stilgestaan bij de groei en toenemende zichtbaarheid van het Privacy Waarborg. Lees verder »

Kennisbank Tip – Big Data (onderzoek)

Dossier

Big Data is een hot topic, gezien alle aandacht in blogs, vakbladen, presentaties etc. Eerder dit jaar tipte de DDMA commissie Klantdata & Dialoog al over een artikel van Jorge Lopez (Syncsort) waarin hij drie trends voorziet voor Big Data in 2013. Ook VINT focust zich op Big Data. Waarom? “Big Data is een steeds actueler onderwerp geworden. De toevloed van verschillende datatypen plus de snelheid waarmee die trend tot in lengte van dagen zal doorzetten, is opzienbarend. Data, data en nog eens data: we bevinden ons in een uitdijend data-universum, vol met onontdekte verbanden. Dat is niet abstract en algemeen, maar specifiek en heel concreet, want elk nieuw inzicht kan het begin zijn van een goudmijn.” Met 4 onderzoeksrapporten over Big Data beoogt VINT daarin helderheid te scheppen door ervaringen en visies in perspectief te plaatsen: Lees verder »

Gebruik van persoonlijke gegevens app alleen toegestaan met toestemming

shutterstock_112861816De Nederlandse privacytoezichthouder: het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft op 14 maart een document uitgebracht met verplichtingen en aanbevelingen voor apps. Dit is gebeurd in samenwerking met de Europese privacytoezichthouders die samenkomen in de Artikel 29-werkgroep. Via apps verzamelen organisaties persoonlijke gegevens van gebruikers. Het Cbp vindt dat bedrijven dit inzichtelijker moeten maken als iemand een app download. Bedrijven dienen tevens voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens toestemming te vragen.  Lees verder »