Non-profit en marketing? Wat mag wel en niet?

Untitled-1 met sterretjes

Nu subsidies niet langer toereikend zijn, zitten veel non-profit organisaties in zwaar weer. Meer dan ooit wordt er van hen verwacht dat ze actief leden of donateurs werven. Maar ook het behoud van leden of donateurs vergt tijd en aandacht. Een goede marketingcampagne is daarbij onontbeerlijk, maar daarbij komen de nodige regels kijken. Want hoe ga je als organisatie zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld en gebruikt?

Lees verder »

Het zwarte gat: privacy en compliance bij mobiel internet

Untitled-1

Wetgeving loopt per definitie achter op de werkelijkheid. Maar soms lijken de twee ook onverenigbaar. Europese privacy toezichthouders zijn van mening dat voorafgaand aan het gebruik van apps op een mobiel of tablet, geïnformeerd moet worden over het hoe en waarom van het verwerken van persoonsgegevens. Lees verder »

Onderzoek: Zorgen om privacy van gegevens geen match met daadwerkelijk gedrag

The Value of Data

De huidige discussie over privacy beweegt zich, heel zwart wit gezien, tussen twee uitersten. Zo is er niet altijd een match tussen de bezorgdheid over privacy van gegevens en het daadwerkelijke gedrag van de consument (het delen van data). Aldus het rapport ‘The Value of our Digital Identity’ dat Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van Liberty Global heeft opgesteld. Een onderzoek naar de waarde van onze digitale identiteit (de optelsom van alle informatie die over een persoon digitaal op het internet beschikbaar is) en de houding van de consument over het gebruik hiervan. DDMA licht de meest opvallende uitkomsten van dit interessante rapport toe. Lees verder »

Het DDMA Privacydebat: de digitale economie is gebouwd op vertrouwen

kohnstamm

Bedrijfsleven, politiek en opiniemakers namen afgelopen woensdag stelling tijdens het Privacydebat van DDMA. Onder leiding van internetjournalist Peter Olsthoorn gaven Jacob Kohnstamm (Cbp), Bart de Liefde (VVD), Henry Meijdam (DDMA) en Bart Combeé (Consumentenbond) hun ongezouten mening. Jitty van Doodewaerd, privacyofficer van DDMA, verzamelde de meest opmerkelijke uitspraken. Lees verder »

Wat is privacy ons waard? CBP, Consumentenbond, VVD, UPC en KPN in DDMA-debat

uitgelichte afbeelding

Wat is de waarde van privacy? Over deze vraag gingen politiek en bedrijfsleven met elkaar in debat op het Buitenhof in Den Haag. Op de Europese Dag van de Privacy tijdens het DDMA privacydebat nemen het College Bescherming Persoonsgegevens, de Consumentenbond en de VVD stelling, onder leiding van moderator Peter Olsthoorn (journalist en auteur van het boek ‘Privacy bestaat niet’). Ook gaven zij voor de camera hun visie op de privacy issues voor het komende jaar.

Lees verder »

Debat! Het nieuwe privacy: doe er je voordeel mee

220x148

Onder invloed van de recente onthullingen over Amerikaanse spionagepraktijken staan (Big) data en profileren onder maatschappelijke druk. Maar (illegale) spionage is iets anders dan legaal doelgroepen selecteren. Er zitten positieve kanten aan profileren.
Lees verder »

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, toegevoegd aan line-up DDMA Privacydebat

Jacob Kohnstamm

De line-up van het DDMA-debat `Het nieuwe privacy: doe er je voordeel mee’ op dinsdag 28 januari (Europese Dag van de Privacy) is nu nog verder uitgebreid! Naast onder andere Bart Combeé (directeur Consumentenbond) en Bart de Liefde (Tweede Kamerlid VVD), is ook Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, aanwezig om de visie van de toezichthouder toe te lichten. Lees verder »

PI.lab en Ministerie van EZ organiseren industrie-consultatie: Privacy-vriendelijk Innoveren

pi220x148

Op dinsdag 4 februari vindt bij VNO-NCW een industrie-consultatie in het kader van het Actieplan Privacy plaats. De titel van deze bijeenkomst luidt ‘Privacy-vriendelijk Innoveren, Breng vertrouwen in de markt’ en wordt uitgevoerd door het PI.lab in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Lees verder »

Consumentenbond reageert op stelling: Moeten we data gaan zien als bezit van de consument?

bart combee

Is het in een tijd waarin iedereen zijn ‘hebben en houden’ op social media publiceert nog wel reëel om privacy te garanderen? Of moeten we datahandel als een gegeven beschouwen en er een flinke prijs aan hangen? Op dinsdag 28 januari, Europese Dag van de Privacy, debatteren politici en bedrijfsleven over de vraag wat privacy ons waard is. Lees verder »